About

Van der Celen architectural interiors is een creatief ontwerpbureau met een gepassioneerde focus op interieur- en meubelontwerp. Met een eigentijdse ontwerpvisie is het ons doel te streven naar tijdloze en vooral leefbare oplossingen voor uw interieur. Gaande van het uitwerken van één bepaalde ruimte, meubelmaatwerk, tot een totaalproject; wij vertalen uw wensen, op maat en met oog voor detail naar een kwalitatief eindresultaat.

Visie & aanpak

Het interieur is de directe context waarin het leven zich afspeelt. Interieurarchitectuur hoeft daarom niet te complex te zijn, maar moet wel een meerwaarde betekenen door het ordinaire en het trendgevoelige te overstijgen. Wij houden van realistische, serene ontwerpen die rekening houden met de authenticiteit en eigen karakter van het gegeven waarin deze vorm krijgen. Dit resulteert vaak in een puur en logisch ontwerp, maar achter de logica schuilt een creatief en gedetailleerd proces, een concept dat groeit van een eerste pentekening tot de finale oplevering. Puur door een evenwichtig materiaalgebruik in een logisch ontwerp met verfijnde vormgeving. Ieder voorstel is doordacht, afgetoetst en met de nodige aandacht uitgewerkt. We houden niet van een geforceerde en opdringerige aanpak van de ontwerper, maar hechten veel belang aan de inbreng van de klant. Zonder afbreuk te doen aan het concept, moeten zij zich kunnen herkennen in het verhaal. Enkel met die wisselwerking kunnen we samen toewerken naar het gewenste eindresultaat.

 • Kennismaking

  Een eerste kruisbestuiving tussen klant en ontwerper. Uitwisselen van ideeën, luisteren naar de noden en de vragen van de klant bij zijn of haar project. Is er carte blanche of zijn er beperkingen. Wat zijn de verwachtingen en hoe pakken we dit samen aan. Een fijn gesprek om duidelijkheid te scheppen bij aanvang van het ontwerpproces.

 • Voorbereiding

  Verzamelen van alle informatie, opmeten indien nodig en bundelen tot een bruikbaar werkdocument. De belangrijkste fase in het ontwerpproces.

 • Ontwerp

  Uitwerken van losse ideeën, vormgeven van een concept, oplossen van vraagstukken en voorleggen van een eerste richting. Dit wordt gebundeld in de voorontwerpfase waarbij de input van de klant voor de nodige bijsturing zorgt in verschillende werkmeetings. Eens we de richting hebben bepaald, gaan we over tot de uitwerking van een definitief ontwerp waarbij we aandacht schenken aan het juiste moodboard versterkt door mooie 3D visualisaties. De klant krijgt zo een eerste beeld van wat het eindresultaat kan worden.

 • Uitvoering

  Het ontwerp tot leven brengen, van tekening naar realisatie. De meest spannende en intensieve fase. We begeleiden de klant met plezier doorheen het uitvoeringsproces naar de oplevering. Het opmaken van een sterk technisch dossier met gedetailleerde projectplanning is noodzakelijk en cruciaal om het ontwerp ook op te leveren zoals het getekend is. Wenst de klant zelf controle te hebben over te uitvoering, of geven ze dit liever uit handen, alles is mogelijk. Wij zorgen steeds voor het professioneel advies met de nodige ondersteuning.

 • Resultaat

  Oplevering van het project. Tevreden klant en ontwerper na een succesvolle samenwerking!